W dniu 8 czerwca 2019 roku w Hotelu Skansen w Sierpcu odbyło się szkolenie dotyczące zmian w postępowaniu egzekucyjnym, przeprowadzone przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sierpcu Sędziego Ewę Jarzyńską. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem, zostały przedstawione zmiany i problemy dotyczące postępowania egzekucyjnego. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z tematu i sposobu szkolenia.

Następnie o godz. 16  rozpoczęło się Zgromadzenie naszej Izby Adwokackiej, w którym uczestniczyło ponad 100 adwokatów, co pod względem ilościowym  jest wyższe niż w roku ubiegłym, ale  mając na uwadze, iż uczestnictwo korporacyjne jest obowiązkiem,  mogło być lepiej.

Zgromadzenie otworzył Dziekan ORA w Płocku adw. Wojciech Skorupski, następnie na przewodniczącego zgromadzenia wybrano adwokata Marcina Przybylskiego, wiceprzewodniczącą została adwokat Anna Uznańska, sekretarzem adwokat Łukasz Grzelak. W Zgromadzeniu uczestniczył również Prezes NRA adwokat Jacek Trela, który przedstawił obecną sytuację adwokatury oraz prace Naczelnej Rady Adwokackiej.

W czasie Zgromadzenia sprawozdanie złożyli Dziekan, Prezes Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznik Dyscyplinarny a także Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Odbyła się dyskusja i przyjęto stosowne uchwały.
Miłym akcentem było podziękowanie za cały trud pracy w Samorządzie Pani Dziekan Joanny Kaczorowskiej, która obchodziła jubileusz 35 – lecia członkostwa w Izbie Adwokackiej w Płocku. Pani Dziekan w ramach podziękowania wręczono bukiet kwiatów, a ponadto uczestniczący w Zgromadzeniu złożyli podziękowania gorącymi brawami.

Po zakończeniu Zgromadzenia na świeżym powietrzu odbyła się część integracyjna. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a nawet rannych.

Poniżej kilka zdjęć ze szkolenia i zgromadzenia.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Adwokat Paweł Aranowski

IMG_5754

IMG_5761

IMG_5763

IMG_5755

IMG_5756