W dniu 24 listopada 2018 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich poświęcona prawu w Internecie.

Organizatorem Konferencji była Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby warszawskiej. Patronat nad tym wydarzeniem objęli Prezes NRA adw. Jacek Trela oraz Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak.

Konferencja obejmowała trzy panele:

  1. Wpływ rozwoju Internetu na swobodę umów
  2. Cyberprzestępstwa w perspektywie krajowej i transgranicznej
  3. Nadążyć za postępem – czyli o potrzebie wprowadzenia nowych przepisów unijnych i krajowych regulujących funkcjonowanie Internetu.

W ramach każdego z paneli pięciu aplikantów wyłonionych w konkursie abstraktów wygłosiło ok. 15 minutowe wystąpienia.

W panelu II swoje rozważania poświęcone zagadnieniom karnoprocesowego zabezpieczenia danych z dysku w „chmurze” przedstawił apl. adw. Izby Adwokackiej w Płocku Przemysław Mieczykowski.

Każdy panel kończyło podsumowanie eksperta oraz dyskusja.

Zaprezentowane w czasie Konferencji wystąpienia charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem merytorycznym.

Prezentacja zagadnień związanych z zabezpieczaniem danych przez aplikanta naszej Izby charakteryzowała się nie tylko wysokim poziomem merytorycznym, ale miała również walor praktyczny, istotny z punktu widzenia pracy obrońcy czy pełnomocnika i spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że pan Przemysław Mieczykowski znalazł się wśród przedstawicieli pięciu izb uczestniczących w Konferencji.

W Konferencji uczestniczyły Wicedziekan ORA w Płocku adw. Joanna Kaczorowska oraz adw. Jolanta Tymińska-Góralczyk.

Gratulujemy panu Przemysławowi Mieczykowskiemu znakomitego wystąpienia i życzymy dalszych sukcesów.

Adw. Joanna Kaczorowska

Adw. Jolanta Tymińska-Góralczyk

 

WP_20181124_14_17_00_Pro_2

 WP_20181124_14_18_17_Pro_2