Szanowni Państwo,

 

Zwracam się do Państwa z uprzejmym zaproszeniem oraz prośbą o rozpowszechnienie wśród członków Rady informacji o trzech dedykowanych adwokatom szkoleniach Instytutu Allerhanda.

Poniżej zamieszczam opis szkoleń.

 

Procedury compliance w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – projektowane zmiany w prawie i rekomendowane rozwiązania

Data:  11 maja 2018 (piątek), 09:00 – 16:30

Miejsce: Instytut Allerhanda, Plac Sikorskiego 2/7, Kraków

Eksperci:  r.pr. Alina Giżejowska, r.pr. dr Joanna Uchańska

 

Do dnia 8 czerwca 2018 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej mają czas na dostosowanie swoich porządków prawnych do wymogów Dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Dyrektywa wprowadza nowe standardy uznawania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązuje do wprowadzenia procedur i środków umożliwiających przedsiębiorcom dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia informacji poufnych ich firm.

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiesz się, jak zapewnić odpowiednią ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Dyrektywy i polskich regulacji.

 

Szczegóły i rejestracja: http://kongresy.allerhand.pl/training/project/procedury-compliance-w-zakresie-ochrony-tajemnicy-przedsiebiorstwa

 

 

Odpowiedzialność kadry menadżerskiej za niewypłacalność spółki

Data:  21 maja 2018 (poniedziałek), 09:00 – 17:00

Miejsce: Instytut Allerhanda, Plac Sikorskiego 2/7, Kraków

Ekspert:  r.pr. Bartosz Sierakowski

Zarządzanie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną postrzega się w kategoriach atrakcyjnej formy uczestnictwa w biznesie. Jest tak głównie, dlatego, że spółki te są samodzielnymi podmiotami prawa i mają własne majątki. Skoro, zatem podmioty te zostały wyposażone we własne majątki, odrębne od majątków swoich menadżerów, wspólników czy też akcjonariuszy, to tym samym wydawać by się mogło, że podmioty te powinny również same ponosić odpowiedzialność za swoje długi. Nie zawsze jednak tak będzie, ponieważ polskie prawo przewiduje szereg rozwiązań skutkujących przeniesieniem odpowiedzialności za nieuregulowane długi firm na ich menadżerów.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przybliżenie problematyki negatywnych skutków, jakie mogą spotkać każdego członka zarządu spółki kapitałowej, który nie złożył wniosku o ogłoszenie jej upadłości mimo materializacji stanu niewypłacalności w przedsiębiorstwie tej spółki.

Szczegóły i rejestracja: http://kongresy.allerhand.pl/training/project/odpowiedzialnosc-kadry-menadzerskiej-za-niewyplacalnosc-spolki

 

 

 

Zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustaw pokrewnych

Data:  25 maja 2018 (piątek), 10:00 – 13:15

Miejsce: Instytut Allerhanda, Plac Sikorskiego 2/7, Kraków

Ekspert: SSR Witold Olech

 

Konieczność implementacji dyrektywy unijnej w zakresie integracji rejestrów handlowych i spółek zobowiązuje państwa członkowskie do stworzenia odpowiednich warunków dla wymiany danych dotyczących spółek oraz dostępu do aktualnych i wiarygodnych informacji o spółkach, a także obliguje do skrócenia czasu potrzebnego do rozpoznania spraw rejestrowych i obniżenia kosztów związanych z wpisami w rejestrze. Harmonizacja prawa unijnego do prawa polskiego wiąże ze sobą istotne zmiany.

 

Projekt ustawy zmieniający ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi kolejny etap reform prawa gospodarczego mający ułatwić proces rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej poprzez przyspieszenie i usprawnienie działania sądu rejestrowego oraz relacji sąd rejestrowy – przedsiębiorca.

Jest to z pewnością największa modyfikacja oraz całkowite przebudowanie procedury rejestrowej, do której przyzwyczajeni byli dotychczas przedsiębiorcy. Dowiedz się, jakie zmiany czekają przedsiębiorców w związku z nowelizacją!

Szczegóły i rejestracja: http://kongresy.allerhand.pl/training/project/zmiany-ustawy-o-krajowym-rejestrze-sadowym-oraz-ustaw-pokrewnych

 

Łączę wyrazy szacunku

 

Kinga Zmysłowska

Koordynator ds. Rozwoju / Oficer Prasowy

zmyslowska@allerhand.pl

tel. +48 732 530 944