Szanowni Państwo,

w załączeniu zaproszenie do udziału w 19. Konferencji Naukowej
nt. Problemy ruchu olimpijskiego w polskim prawie
organizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego z udziałem
Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz plakat informujący o konferencji.

Zaproszenie 

Proszę zwrócić uwagę na to, że wiele dalszych informacji o konferencji
zostało upowszechnionych na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego:
www.amu.edu.pl/~ptps .

 

Plakat

 

Andrzej J. Szwarc