Zarządzenie Nr 23/2018 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Płocku z dn. 21.03.2018r. w sprawie rozwiązania umowy na wykonywanie czynności lekarza sądowego