Szanowni Państwo,

 

W imieniu Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pragnę zaprosić Państwa do udziału w dwudniowej Konferencji organizowanej ku czci Prof. dr hab. Tadeusza Zielińskiego „Prawo pracy w obliczu kodyfikacji i nowelizacji ustawy o związkach zawodowych„.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2018 r. w Krakowie przy honorowym patronacie JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka.

Pierwszy dzień Konferencji dedykowany zostanie Profesorowi Tadeuszowi Zielińskiemu, wybitnemu specjaliście prawa pracy, prawa związkowego i ubezpieczeń społecznych i odbędzie się w zabytkowym budynku Collegium Novum.

W drugim dniu Konferencji omówione zostaną najnowsze zmiany  w regulacjach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Przedmiotem dyskusji będą zarówno nowelizacje obowiązujących przepisów Kodeksu pracy, jak i kierunki, w których zmiany te powinny podążać. Szczególna uwaga poświęcona zostanie roli związków zawodowych w regulacjach prawa pracy w kontekście ich planowanej zmiany.

Prelegentami prezentującymi referaty na konferencji będą wybitni przedstawiciele nauki prawa pracy, w tym również członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdują się na stronie www.zmianyprawopracy2018.pl    

 

  

Prof. dr hab. Krzysztof W. Baran

 

Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ