Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w wysokospecjalistycznym szkoleniu pt.Małżeńskie ustroje majątkowe w postępowaniach upadłościowym, restrukturyzacyjnym i egzekucyjnym„. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez wybitnej klasy eksperta SSA Stanisława Gurgula.

 

Data: 9 stycznia 2018r. (wtorek), 10:00 – 16:00

Miejsce: Instytut Allerhanda, Plac Sikorskiego 2/7, Kraków

 

Adresatami szkolenia są prawnicy – praktycy tj. sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, syndycy i doradcy restrukturyzacyjni oraz komornicy.

 

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo m.in:

• jaki jednak małżeński ustrój majątkowy powstaje wtedy, gdy związek małżeński zawiera osoba będąca już upadłym?

• jaki jest status mieszkania będącego przedmiotem odrębnej własności lokalu, gdy ogłoszenie upadłości („konsumenckiej”) jednego z małżonków nastąpiło po upływie roku od dnia ustania małżeństwa w wyniku rozwodu, a podział majątku jeszcze nie został przeprowadzony?

• w jaki sposób dokonuje się w postępowaniu sanacyjnym sprzedaży nieruchomości stanowiącej składnik wspólnego majątku dłużnika i jego małżonka?

• czy przedmiot powierniczego nabycia rzeczy/prawa (art. 740 i art. 766 KC) wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, a w konsekwencji – w skład masy upadłości, masy układowej lub masy sanacyjnej małżonka, w stosunku do którego ogłoszono upadłość lub otwarto dane postępowanie restrukturyzacyjne?

• czy przepisy art. 341 i art. 36–39 KRO, wymienione w treści art. 73 ustawy – prawo restrukturyzacyjne, powinny być stosowane „wprost” czy „odpowiednio” w danym postępowaniu restrukturyzacyjnym (dokonywanie czynności zarządu majątkiem wspólnym)?

 

Organizatorem szkolenia jest Instytutu Allerhanda. Szczegóły i rejestracja: www.training.allerhand.pl

 

Łączę wyrazy szacunku

 

Kinga Zmysłowska

Koordynator ds. Rozwoju / Oficer Prasowy

zmyslowska@allerhand.pl | tel. +48 732 530 944

 

Instytut Allerhanda | Fundacja

Plac Sikorskiego 2/7  | 31-115 Kraków | Polska

www.allerhand.pl  | instytut@allerhand.pl

tel.: + 48 12 3414648  | fax: +48 12 4447341

NIP: 6762429176  | KRS: 0000364125 | REGON 121345308

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie