Szanowna Pani Dziekan

Szanowny Panie Dziekanie,

 

w imieniu Zespołu ds. Kobiet przy NRA, w załączeniu uprzejmie przesyłam zaproszenie na konferencję organizowaną przez Zespół, pt.: „Różne zwierzęta – różna ochrona? O sytuacji prawnej zwierząt”, która odbędzie się 25 listopada 2017 roku w sali im. Henryka Krajewskiego

w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 49 w Warszawie.

Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej postanowił podjąć temat prawnej ochrony zwierząt, ponieważ problematyka ta, oprócz oczywistej zawartości odnoszącej się do zwierząt, ma również charakter uniwersalny. Obejmuje bowiem szereg kwestii i problemów charakterystycznych

również dla praw kobiet (i w ogóle wszelkich grup wykluczanych w historii stanowienia i egzekwowania prawa). Celem konferencji jest dyskusja o sytuacji prawnej różnych grup zwierząt, z uwzględnieniem grup nieoczywistych, takich jak ryby, ptaki, tzw. zwierzęta wolnożyjące, zwierzęta bezdomne, hodowlane i doświadczalne. 

Proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do 22.11,wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z adresem korespondencyjnym i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji),

celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, certyfikaty dla pozostałych uczestników).

Zaznaczam, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu.

Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 5 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list zgłoszeń przed upływem podanego terminu.

Zaproszenie

 

Z poważaniem,

Adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Przewodnicz±ca Zespołu ds. Kobiet

przy Naczelnej Radzie Adwokackiej