Szanowni Państwo,

Na prośbę Pana Mecenasa Romana Kusza, przewodniczącego komisji wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej przy NRA, oraz w nawiązaniu do informacji przekazanych przez adw. Grzegorza Kopcia na posiedzeniu plenarnym NRA 16 września br. na temat akcji „Pomoc frankowiczom”, która ruszy w najbliższym czasie, uprzejmie informuję, że jest jeszcze możliwość dołączenia do udziału w tej inicjatywie. Adwokaci, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie proszeni są o zgłoszenie się do Pana Mecenasa Grzegorza Prigana, koordynatora akcji: grzegorz.prigan@nra.pl W zgłoszeniu prosimy wskazać dane: imię i nazwisko, adres kancelarii, numer telefonu, adres mailowy.

Celem kampanii jest udzielanie pomocy prawnej osobom, które posiadają kredyty indeksowane lub denominowane do waluty obcej i ochrona ich praw z uwagi na zbliżający się okres przedawnienia dla znacznej liczby osób, którym udzielono kredytów w latach 2007 i 2008. Nadto celem kampanii jest poinformowanie w/w osób o możliwościach ochrony ich praw na etapie przedsądowym oraz sądowym, a także skierowanie potencjalnych klientów do kancelarii adwokackich i wyjaśnienie im złożoności problemu oraz zagrożeń wynikających ze wzmożonej działalności kancelarii odszkodowawczych, które oferują swoje usługi jedynie za sukces w wysokości 30%.

Pomimo korzystnych opinii dla kredytobiorców Rzecznika Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na obecnym etapie nie wyklarowała się jednolita linia orzecznicza gwarantująca wygranie sprawy w sądzie przez „frankowicza”, jednakże z uwagi na wzmożoną aktywność podmiotów nieprofesjonalnych adwokatura nie może zostać obojętna w tak ważnym problemie społecznym dla blisko 2 milionów ludzi.

Kampania w sensie formalnym zostanie zorganizowana analogicznie jak Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych, czyli pomoc prawną będą świadczyć tylko adwokaci, którzy dobrowolnie zgłoszą swój akces.

 

Z poważaniem,

Joanna Sędek

szefowa biura prasowego NRA