Attached file:

zaproszenie_ogólne-2020_podpisy-kierownik_JM.pdf