Attached file:

Zaproszenie-do-publikowania-Studia-Administracyjne.pdf