NRA podjęła 9.07.2020 r. uchwałę wprowadzającą możliwość uzyskania punktów w ramach doskonalenia zawodowego za udział w e-learningu polegającym na uczestniczeniu w wykładach, seminariach, webinariach lub w doskonaleniu opartym na weryfikowanej lekturze artykułów. Możliwości te zapewnia miedzy innymi redakcja „Palestry”, która posiada mechanizm weryfikacji lektury artykułów oraz nagrań wideo.

Za zweryfikowane uczestnictwo w wybranym wykładzie czy konferencji dostępnym na stronie https://palestra.pl/pl/e-palestra/wszystkie/1 – za każdą pełną godzinę uczestnik otrzymuje 1 punkt, a za udział w doskonaleniu opartym na weryfikowanej lekturze artykułów dostępnych na https://palestra.pl/pl/czasopismo – za artykuł o objętości 10-20 stron otrzymuje 0,5 punktu, a za publikację o objętości 20-30 stron – 1 punkt.

Istnieje również możliwość otrzymania punktów za opublikowanie artykułu na łamach „Palestry” oraz „e-Palestry”. Za publikację zgodnego z wymaganiami obu czasopism utworu,  zaopiniowanego i zaakceptowanego przez Recenzentów, o objętości do 20 stron – Autor otrzyma 6 punktów, natomiast za utwór o objętości powyżej 20 stron – 12 punktów.

( https://palestra.pl/pl/aktualnosci/artykul/punkty-za-doskonalenie-zawodowe-w-formie-wideowykladow-oraz-lektury-artykulow-naukowych )