Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie wspólnie z Komisją Doskonalenia Zawodowego NRA organizuje 18 października 2019 roku II Kongres Prawa Rodzinnego.

 

Częścią Kongresu będzie debata zatytułowana „Adwokat-Kobieta-Lider”.

W Wydarzeniu w charakterze panelistów uczestniczyć będą adwokaci i sędziowie z całej Europy, przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń adwokackich w Europie, a także wiele osobistości z polityki, biznesu i kultury.

 

Debata „Adwokat-Kobieta-Lider” skupi się na roli i pozycji kobiet w zawodzie prawnika. Wśród uczestników znajdą się wybitne przedstawicielki naszego zawodu i nie tylko, zarówno z Polski, jak i z innych krajów europejskich, w celu dzielenia się swoimi doświadczeniami i omawiania wyzwań, jakie napotkali na drodze do osiągnięcia pozycji lidera.

Kongres i debata odbędzie się 18 października 2019 roku, a towarzyszące mu wydarzenia odbywać się będą także w dniach 17 i 19 października 2019 roku.

 

Merytoryczna cześć Kongresu odbędzie się w Centrum Dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji UJ, a wydarzenia towarzyszące w Klubie Adwokatów i siedzibie Krakowskiej Izby Adwokackiej.

 

Kongres i debata będą transmitowane on-line za pośrednictwem portalu IDEA (Internetowe Doskonalenie Adwokatury) pod adresem www.idea-adw.org.

 

Wszystkie szczegóły programu i informacje o możliwościach rejestracji na Kongres znajdą Państwo na dedykowanej stronie internetowej Kongresu:
http://www.cracowbarassociation.com

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

 

Łączę wyrazy szacunku,

Karolina Włodarczyk-Całus

Referat Skarg i Wniosków

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie