W dniu 18 maja 2019r. w sali rozpraw nr 12 Sądu Okręgowego w Płocku odbył się publicznie Środowiskowy Konkurs Krasomówczy Aplikantów Adwokackich organizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku dla Izb Adwokackich w Białymstoku, Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Płocku. W konkursie udział wzięło 9 aplikantów adwokackich.

Komisja Konkursowa w składzie – adw. Joanna Kaczorowska, Wicedziekan ORA w Płocku, adw. Marek Jagielski, Dziekan ORA w Radomiu, adw. Krystyna Drozd, Wicedziekan ORA w Lublinie, adw. Marek Brudnicki, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Płocku, adw. Jowita Grochowska, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Białymstoku, adw. Piotr Steć, Członek Izby Adwokackiej w Siedlcach, oraz Magdalena Tomaszewska, aktorka Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku – po naradzie przyznała pierwsze miejsce apl. adw. Dorocie Dudek (ORA Lublin), drugie apl. adw.  Annie Wochowskiej (ORA Płock), trzecie apl. adw. Natalii Pankiewicz (ORA Białystok) Wyróżnienie otrzymała  apl. adw. Klaudia Deszczyńska (ORA Białystok).

Ogłaszając werdykt jury Konkursu, Przewodnicząca Komisji Konkursowej adw. Joanna Kaczorowska, złożyła gratulacje wszystkim uczestnikom, podkreślając wysoki, profesjonalny poziom wystąpień. Następnie wręczyła nagrody finansowe i książkowe autorom najwyżej ocenionych przemówień, życząc jednocześnie powodzenia zdobywczyniom dwóch pierwszych miejsc w Konkursie Finałowym. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy w związku z ich udziałem w konkursie.

 

DSCN5058

 

DSCN5081

 

DSCN5092

 

DSCN5093

 

DSCN5107

 

DSCN5111

 

DSCN5115