Szanowne Koleżanki i Koledzy, Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,
Zdrowych, spokojnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych nadziei, pogodnego nastroju
oraz najwspanialszych spotkań
wśród rodziny i przyjaciół
życzą
adw. Wojciech Skorupski
Dziekan ORA w Płocku
oraz
adw. Joanna Kaczorowska
Wicedziekan ORA w Płocku