Izbowy etap konkursu krasomówczego aplikantów adwokackich odbył się 14 marca w Płocku.

W siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w dniu 14 marca 2019 r. odbył się izbowy etap konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich.

W konkursie uczestniczyło ośmioro aplikantów, którzy wygłosili przemówienia jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych i obrońcy w trzech kazusach karnych oraz pełnomocnicy powoda i pozwanego w dwóch kazusach cywilnych.

Komisja konkursowa w składzie: Dziekan adw. Wojciech Skorupski, Wicedziekan adw. Joanna Kaczorowska, Kierownik Szkolenia Aplikantów adw. Marek Brudnicki, adw. Jolanta Tymińska-Góralczyk oraz Dyrektor Teatru Dramatycznego w Płocku Zygmunt Marek Mokrowiecki, po wysłuchaniu wystąpień aplikantów I miejsce przyznała apl. adw. Magdalenie Wypych, II miejsce apl. adw. Annie Wochowskiej, które wygłosiły przemówienia jako obrońcy oskarżonych oraz III miejsce apl. adw. Agnieszce Gajewicz występującej jako pełnomocnik pozwanego.

Laureatki otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz medale z okazji 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

Laureatki I i II miejsca będą reprezentowały nasza Izbę w konkursie środowiskowym.

 

WP_20190314_16_11_45_Pro

 

WP_20190314_16_24_14_Pro

 

WP_20190314_17_06_46_Pro

 

WP_20190314_17_30_28_Pro

 

WP_20190314_16_49_53_Pro

 

WP_20190314_17_37_23_Pro

 

WP_20190314_18_11_26_Pro