Szanowni Państwo,

zapraszamy na studia podyplomowe „Negocjacje i mediacje” organizowane przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Studia rozpoczną się w marcu 2019 r., potrwają dwa semestry, a ich koszt całkowity wynosi 2400 zł.
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych bez względu na kierunek ukończonych studiów, w szczególności do:
· osób, które chcą prowadzić mediacje sądowe i pozasądowe,
· pracowników administracji publicznej i samorządowej,
· pracowników pomocy społecznej,
· pracowników instytucji rządowych i organizacji pozarządowych związanych z reagowaniem w sytuacjach kryzysowych i rozwiązywaniem konfliktów,
· pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych,
· kuratorów sądowych, prawników,
· trenerów, doradców pracujących w organizacjach i instytucjach.
Szczegóły w załączeniu.
Zapraszamy!

Z wyrazami szacunku

 

Anna Nowacka

 

dr Anna Nowacka

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock

tel. 24 366 54 03