Stanowisko ORA w Płocku z dnia 14.02.2019r. w sprawie naruszenia tajemnicy adwokackiej