W dniach 4 i 8 grudnia bieżącego roku,  w sali szkoleniowej przy ul. Sienkiewicza odbyły się dwa szkolenia zawodowe dla adwokatów naszej izby.

Pierwsze szkolenie obejmowało zagadnienia dotyczące Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i zostało nam przedstawione przez p. adw. Justynę Metelską – Przewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Zostało poruszonych wiele problemów dotyczących prawa karnego (między innymi odbywanie kary pozbawienia wolności, zastosowanie tymczasowego aresztowania i innych środków zapobiegawczych i zabezpieczających.) rodzinnego (prawo do życia w rodzinie, do kontaktów z obojgiem rodziców) i cywilnego (ochrona dóbr osobistych, prawa własności i innych praw przysługujących jednostce). Wszystkie rozważania dotyczyły oczywiście standardów europejskich, do których należy zmierzać, mimo, że obecnie nasze prawo krajowe nie zawsze jest zgodne z orzecznictwem Trybunału Europejskiego. Pani Mecenas prowadząca szkolenie przedstawiła, jakie środki prawne można stosować, aby jeszcze skuteczniej reprezentować mocodawców, jak korzystać z orzecznictwa  i gdzie go szukać.

Drugie szkolenie poprowadził adw. dr Paweł Lewandowski i dotyczyło ono wad oświadczeń woli. Prowadzący przedstawił wyczerpująco materię będącą przedmiotem szkolenia, przedstawiał własne zdanie w spornych kwestiach i chętnie udzielał odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia, których nie brakowało. Biorąc pod uwagę fakt, że kolega Paweł Lewandowski kończył aplikację w naszej izbie, tym bardziej miło nam było spotkać się z nim ponownie i móc czerpać z jego wiedzy.

Oba szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

Poniżej kilka zdjęć przedstawiających przebieg szkolenia.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

adw. Paweł Aranowski

Rzecznik Prasowy

 

IMG_0119

IMG_0135

IMG_0143