Szanowni Państwo,

 

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Prawa Nowych Technologii ogłasza rekrutację na I Edycję studiów podyplomowych „Prawo Nowych Technologii”.

Czas trwania studiów: dwa semestry (styczeń 2019 – październik 2019). Adresaci studiów podyplomowych: prawnicy oraz osoby zarządzające projektami, w szczególności w sektorze technologicznym, informatycznym i mediów, a także pracownicy instytucji publicznych i samorządowych odpowiedzialni za obszar nowych technologii. Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.

Cel studiów podyplomowych: przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie prawa nowych technologii zapewniającym przygotowanie do stosowania tego prawa w praktyce. W szczególności w programie znajdują się zagadnienia własności intelektualnej i ochrony technologii (know-how), strategie ochrony wynalazków w sektorze informatycznym i biotechnologicznym, zagadnienia handlu elektronicznego i umów w gospodarce cyfrowej, płatności elektronicznych oraz ochrony konkurencji i konsumenta, mediów elektronicznych oraz prawnej ochrony informacji.

Wykładowcy: pracownicy naukowi: INP PAN; UW, UJ, UAM, UŚ, UŁ i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitni praktycy z wiodących przedsiębiorstw branży nowych technologii i przemysłu.

Termin składania dokumentów: do 21 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje: na stronie www:inp.pan.pl

Łączę wyrazy szacunku

dr hab. Paweł Podrecki prof. INPPAN

kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii

Instytutu Nauk Prawnych PAN