Z głębokim żalem i smutkiem

przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 1 września 2018r. zmarł

ŚP.

Adwokat Czesław Jaworski

 

Wybitny adwokat,

wieloletni Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 1995-2001,

Redaktor Naczelny „Palestry” od 2010r.

                                Odszedł człowiek o wielkim umyśle, sercu i charyzmie, bez granic oddany

 Adwokaturze i jej ideałom

Żonie i Najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia

Cześć Jego Pamięci

 

 

Adw. Wojciech Skorupski

 Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku,

oraz adwokaci i aplikanci adwokaccy Izby Adwokackiej w Płocku

Pogrzeb adw. Czesława Jaworskiego odbędzie się 7 września. Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie o godz. 13.00 w kościele pw. Św. Anny na warszawskim Wilanowie (ul. Kolegiacka 1), po niej nastąpi wyprowadzenie trumny na cmentarz w Wilanowie.