Specialized Family Mediation Course (8-14.07.2018, Kraków, Klub Adwokatów)

Zapraszamy na 40-godzinne specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych dla pełnomocników stron i mediatorów, które odbędzie się w Klubie Adwokatów w dniach 8-14 lipca 2018 roku. Szkolenie zostało objęte patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

 

Szkolenie będzie przeprowadzone w całości w języku angielskim, z odniesieniami do prawa polskiego. Szkolenie zostało zorganizowane z uwagi na coraz szersze wykorzystywanie mediacji w sprawach rodzinnych w Polsce, jak i ze względu na plany wprowadzenia w polskiej procedurze cywilnej obligatoryjnej mediacji w sprawach rozwodowych.

 

Program szkolenia obejmuje wszystkie aspekty i wszystkie typy mediacji rodzinnych, zawiera teoretyczne wprowadzenie i praktyczne ćwiczenia z indywidualną oceną każdego uczestnika i ukazuje techniki mediacyjne najczęściej stosowane w Polsce i na świecie. Uczestnikom zostaną wydane certyfikaty ukończenia szkolenia.

 

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pełnomocników stron w mediacji. Pełnowymiarowy, 40-godzinny harmonogram szkolenia został ułożony w sposób najmniej kolidujący z codzienną pracą pełnomocników, stąd został rozciągnięty na siedem kolejnych dni (od niedzieli do soboty).

 

Szkolenie poprowadzą:

Dr. Kimberly Schreiber, adwokat i mediator ze Stanów Zjednoczonych, z bardzo bogatym doświadczeniem w prowadzeniu mediacji rodzinnych w ramach własnej kliniki mediacyjnej. Dr. Schreiber przeprowadziła wiele szkoleń dla prawników i mediatorów z całego świata i uczestniczyła w licznych projektach nt. mediacji. Jest wykładowcą na Bethel University, prowadzącą zajęcia w ramach programu Master of Arts in Conflict Resolution.

Adw. Cezary Rogula, prowadzący własną praktykę adwokacką i mediacyjną w Krakowie, wpisany na listę stałych mediatorów oraz listę mediatorów w sprawach karnych Sądu Okręgowego w Krakowie. Trener, uczestnik i organizator licznych szkoleń, konferencji i innych projektów nt. mediacji na całym świecie. Uczestnik programu wspólnego doktoratu pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem w Antwerpii nt. mediacji.

 

Szkolenie jest płatne i jest ograniczone do maksymalnie 30 uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy są możliwe poprzez wysłanie wyłącznie wiadomością e-mail wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem wpłaty opłaty rejestracyjnej najpóźniej do dnia 5 lipca 2018 roku.

 

Formularz zgłoszeniowy, cennik, szczegółowy opis i program szkolenia oraz notki biograficzne trenerów są dostępne w załączniku.

Załącznik