Szanowna Pani Dziekan,

Szanowny Panie Dziekanie,

 

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Komisją Praw Człowieka przy NRA w ramach obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury, a także 25. lecia ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, organizuje Turniej sądowy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Turniej dedykowany jest aplikantkom i aplikantom adwokackim ze wszystkich Izb Adwokackich w kraju.

Jego celem jest popularyzacja wiedzy o prawach człowieka, a także zwiększenie praktycznych umiejętności aplikantów adwokackich w zakresie identyfikacji spraw związanych z naruszeniem podstawowych praw i wolności zagwarantowanych w Konwencji i reprezentacji skarżących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Patronat honorowy nad Turniejem objęli: Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, natomiast patronat medialny objęła redakcja „Młodej Palestry” oraz wydawnictwo Wolters Kluwer.

Szczegółowe informacje na temat Turnieju znajdują się na stronach FB i  www.adwokatura.pl

http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/zaproszenie-do-udzialu-w-turnieju-sadowym-moot-court/

http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/termin-zgloszen-na-turniej-moot-court-przedluzony-do-10-czerwca/

 

Z poważaniem,

Adw. Justyna Metelska

Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka

przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

 

e-mail: dzial.osobowy@nra.pl