Szanowna Pani Dziekan, Szanowny Panie Dziekanie,

 

Uprzejmie przypominam, iż w dniu 19.05.2018r. upływa dwuletni termin uzupełnienia danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o wskazanie numeru PESEL przez tych adwokatów, którzy podlegają wpisowi do CEIDG, a do tej pory nie ujawnili swojego numeru PESEL, o czym stanowi art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1893).

 

Wskazany przepis przewiduje sankcję w postaci wykreślenia z CEIDG tych przedsiębiorców, których wpis nie zawiera numeru PESEL.

 

To ostatni moment na zgłoszenie numeru PESEL dla tych adwokatów podlegających wpisowi do CEIDG, którzy jeszcze tego nie uczynili.

 

Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do Pań i Panów Dziekanów o przypomnienie o powyższym obowiązku Koleżankom i Kolegom Adwokatom – członkom Państwa Izb. Dla ułatwienia wypełnienia wniosku wskazuję, że można skorzystać z procedury internetowego jego wygenerowania, przy czym w takim przypadku nie wystarczy samo wygenerowanie wniosku, ale należy jeszcze zadbać o dopełnienie właściwych formalności i złożenie wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem, zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod adresem internetowym:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=2

 

Z poważaniem,

Adw. Rafał Dębowski

Sekretarz NRA