W ramach samo szkolenia zawodowego, organizowane jest przez radców prawnych z Płocka szkolenie:

 

Temat szkolenia: „Uregulowania RODO w praktyce zawodowej adwokata i radcy prawnego – po 25.05.2018r. Zagadnienia praktyczne

Prowadzący szkolenie: adw. radca prawny Agata Rewerska

Termin szkolenia: 15 maja 2018r./wtorek/  godz.16,00

Czas szkolenia: 3-4 godziny

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna Sądu Okręgowego w Płocku; 09-402 Płock, Plac Narutowicza 4 (I piętro)

Koszt szkolenia: 100,00zl. od 1 radcy prawnego lub adwokata

Osoby biorące udział w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z treścią:  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

publ. Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04

dostępne w LEXNumer CELEX: 32016R0679

 

Zapraszam

radca prawny Krysiuk Andrzej

tel.kont. 601-245421