Szanowni Państwo

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie wraz z Komisją Integracji Środowiskowej Kultury Sportu Turystyki i Wypoczynku NRA pod przewodnictwem adw. Stanisława Estreicha,  po raz kolejnyma zaszczyt   zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXVIII Ogólnopolskim Rejsie Adwokackim im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku . Rejs odbędzie się pod patronatem – Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adwokata Jacka Treli .

Tegoroczny Rejs odbędzie się w roku dla adwokatury szczególnym w 100-lecie Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

Zapraszamy  żeglarzy , motorowodniaków osoby towarzyszące  oraz sympatyków piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa ziemnego oraz wędkarstwa.

Tradycyjnie po pierwszym dniu rejsu w ośrodku w Jażdżówkach odbędą się zawody sportowe w piłce siatkowej, piłce  nożnej, tenisie ziemnym  oraz zawody wędkarskie.

Organizatorami rejsu są :

- adw. Andrzej Kozielski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

- adw. Jerzy Dobrzański – v-ce Dziekan ORA Olsztyn

- adw. Ryszard Afeltowicz – Sekretarz Rejsu

- adw. Marek Skrzeczkowski – Komandor Rejsu

- Andrzej Szydzik, Dyrektor Sportowy, odpowiedzialny za organizacje i przeprowadzenie regat

Rejs Adwokacki odbędzie się w dniach  14-17 czerwca 2018r

Koszt uczestnictwa ,  od adwokata – 450 zł, a od aplikanta adwokackiego 350 zł.  / wpisowe płatne na rachunek bankowy sekretarza Rejsu, adwokata Ryszarda Afeltowicza, nr. konta 08 1540 1072 2107 5003 9433 0002 z dopiskiem „Rejs Adwokacki 2018”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2018 roku, dowód wpłaty  wraz ze zgłoszeniem, które należy pobrać ze strony ORA Olsztyn , najlepiej mailowym przesłać  na adres  ora.olsztyn@adwokatura.pl , lub pocztą na adres ORA w Olsztynie ul. B. Linki ¾, 10-534 Olsztyn  z podaniem dokładnych personaliów , adresu zamieszkania i PESEL ( niezbędne dane do ubezpieczenia, osoby które nie podadzą danych , nie będą korzystały z ubezpieczenia).

W przypadku rezygnacji z udziału w Rejsie po dniu 31 maja  2018 roku (wpisowe nie będzie zwracane ).

W ramach dokonanej wpłaty organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie , ubezpieczenie NW ,ochronę uczestników regat  ,puchary i nagrody za udział w regatach , rozgrywkach sportowych ,opłaty za cumowanie, korzystanie z urządzeń portowych ,oraz pamiątki z rejsu.

 Załogi dokonują rezerwacji jachtów we własnym zakresie tak jak było to praktykowane dotychczas .Wszelkie rozliczenia ,kaucje , płatne bezpośrednio do rąk wynajmującego lub na wskazane przez niego konto. Prosimy o dokonywanie rezerwacji  w wybranych przez Państwa przystaniach jachtowych, w związku z faktem ,iż nie ma możliwości ubezpieczenia od OC sterników , wskazanym by było wynajmowanie łodzi , które posiadają ubezpieczenie OC.

 Podajemy przykładowo  przystanie , w którym można zarezerwować jachty:

Przystań „MARIBO „ Szałkowo  Nr 11.A – tel. 669-441-440,603-970-390, mail www.maribo.pl

Piotr Gancarz 14-200 Iława ulica Ostródzka 46b/15 – tel.601-489-319 mail Yacht.gancek

W Iławie funkcjonują również inne wypożyczalnie, które będą mogły wynająć jachty, a w przypadku  problemów z wypożyczeniem jachtu bądź udziału w rejsie , proszę o kontaktować się z Komandorem Rejsu – adw. Markiem Skrzeczkowskim (tel.509 -317- 990), Dyrektorem Sportowym – Andrzejem Szydzikiem, (tel. 502-090-893) oraz adw. Andrzejem Kozielskim ( tel. 603-773-222).

Każdy z uczestników rejsu powinien posiadać indywidualny sprzęt ratunkowy (kamizelkę lub pas ratunkowy), z ważnym atestem upoważnionego podmiotu ,zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. z 2010 roku Nr 216 poz.1423 ).

Za bezpieczeństwo załogantów na wodzie odpowiada sternik łodzi, który powinien dostosować się do regulaminu Rejsu i Organizatora Regat.

Rejs i organizowane w jego ramach regaty poprowadzą, komandor Rejsu adw .Marek Skrzeczkowski oraz Dyrektor Rejsu  Andrzej Szydzik .

PLAN REJSU :

13 czerwca 2018  (środa )  uczestnicy rejsu pobierają wyczarterowane jachty i przygotowują się do rejsu i regat.

14 czerwca 2018 (czwartek ) uczestnicy przypływają do Portu 110 w Iławie przy ul. Konstytucji 3 Maja , gdzie będzie baza rejsu i zorganizowane biuro rejsu .

O godz. 9.00 zapraszamy na śniadanie w restauracji Port 110. Istnieje możliwość skorzystania z rezerwacji pokoi hotelowych na dzień  z 13/14 czerwca 2017, na własny koszt w hotelu Port 110 , Iława ul. Konstytucji 3 Maja 7, telefony kontaktowe 89-648-20-50, 664-426-774. Organizatorzy informuję ,iż hotel Port 110 nie jest zarezerwowany jedynie dla uczestników rejsu i uczestnicy muszą poddać się rygorom regulaminu hotelu i restauracji.

godz. 11.00- powitanie uczestników rejsu ,

godz. 11.30 odprawa sterników,

godz. 12.00 wypływanie indywidualnie jachtów do Jażdżówek , Mazurskie Centrum Wypoczynku Gerczak ,

godz. 14.00 -15.00 ciepły posiłek w ośrodku Gerczak w Jażdżówkach ,

godz. 16.00 -19.00– zawody sportowe : mecz piłki nożnej,  mecz piłki siatkowej , tenis ziemny kobiety i mężczyzn, zawody wędkarskie                            -  sponsorowane i przeprowadzone  przez Pana Marcina Deutera Prezesa znanej firmy wędkarskiej „Cupido” w Iławie.

godz 19-20  kolacja

godz. 20  pozostaniemy w klimacie żeglarskim  i biesiadnym- dyskoteka, którą poprowadzi  jak zwykle od wielu lat, Leszek Teofilak

Uwaga –istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi na własny  koszt z 14/15 czerwca 2017 i z 15/16 czerwca 2017r (numer kontaktowy 622-227-843  z podaniem informacji o udziale w Rejsie Adwokackim).- adres mail biuro@mcawgerczak

15 czerwca  2018r ( piątek)

Dzień rozpoczniemy śniadaniem w godzinach 9-11.-

godz. 11.30-odbędzie się  odprawa sterników (przygotowanie do regat o Puchar Prezesa NRA  - (pierwszy etap)

godz.13-16 –regaty – (pierwszy etap), regaty odbędą się na odcinku Jażdżówki- Siemiany ,

godz. 16.00-17.00 przybywamy do portu w Siemianach – ciepły posiłek, degustacja wędzonych ryb, Restauracja „Cykada”

godz. 20.00 Bal Dziekańsko-Komandorski ( stroje obowiązkowe żeglarskie )

16 czerwca 2018 sobota ( Siemiany)

w godz.8-10- śniadanie

godz. 10.30 odprawa sterników

godz.11.00 –regaty (drugi etap ),  trasa z Siemian do Sarnówka

godz. 15-16– przypływamy do  Ośrodka telewizji Polskiej w Sarnówku, gdzie czeka na nas ciepły posiłek ,

godz. 19-20 ogłoszenie wyników regat oraz zawodów sportowych i wędkarskich  , wręczenie pucharów i nagród, wybory najbardziej wszechstronnego uczestnika rejsu  i najsympatyczniejszej  uczestniczki – wręczenie pucharów i nagród , kolacja grillowa, występ zespołu szantowego, zakończenie XXVIII Rejsu Adwokackiego.

Uwaga – istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi  w Sarnówku z dnia 16/17 czerwca 2018r,  na własny koszt ( numer kontaktowy 786-886-408)

17 czerwca 2018r ( niedziela)

w godz.8.00-11.00 śniadanie i indywidualny powrót do Iławy ,-

Formularz zgłoszeniowy

Życzymy wszystkim uczestnikom pomyślnych wiatrów oraz niezapomnianych wrażeń z Jezioraka.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego                    Dziekan ORA Olsztyn

adw. Andrzej Kozielski                                                        adw. Stefan Salamon