ZORGANIZOWANA PRZESTĘPCZOŚĆ

I TERRORYZM

E D Y C J A 2018/2019

 

Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej Przestępczości

i Terroryzmu  

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 

Studia na jednym z najlepszych wydziałów w Polsce

 

Studia mają za zadanie dostarczyć lub poszerzyć posiadaną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne przydatne uczestnikom w rozpoznawaniu, zapobieganiu, przeciwdziałaniu i ściganiu przestępstw popełnianych przez sprawców działających w zorganizowanej grupie. Do celów studiów zaliczyć należy ponadto analizę zjawisk zorganizowanej przestępczości krajowej, transgranicznej i terroryzmu.

 

Studia adresowane są przede wszystkim do:

- funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Policji i Prokuratury, do zadań których należy w szczególności ściganie sprawców przestępstw działających w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym oraz przestępstw o charakterze terrorystycznym;

- funkcjonariuszy lub pracowników instytucji, których zakres działalności w znacznym stopniu dotyczy przestępstw popełnianych w sposób zorganizowany;

- przedstawicieli organów władzy i administracji publicznej, w szczególności funkcjonariuszy lub pracowników instytucji takich, jak sztaby antykryzysowe;

- przedstawicieli mediów, którzy specjalizują się w problematyce zorganizowanej przestępczości lub terroryzmu.

 

Kontakt:       Instytut Prawa Karnego WPiA UW

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

e-mail: ipk@wpia.uw.edu.p tel. 22 55 20 529 https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2018/programme/SP-ZT/?from=field:PR

 

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów:

1. Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu

2. Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego

 

Koszt:             3 800 PLN (opłata jednorazowa)

4 000 PLN (opłata w 2 ratach)

 

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA

VII   E D Y C J A 2018/2019

 

Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 

Studia na jednym z najlepszych wydziałów w Polsce

 

Zajęcia prowadzą Naukowcy z WPiA UW i innych polskich uczelni, wybitni specjaliści i eksperci z urzędów państwowych

 

Z nami dowiesz się nt:

  • Prawa karnego gospodarczego
  • Prawa skarbowego
  • Przestępstw przeciwko mieniu
  • Taktyki prowadzenia śledztw w sprawach o przestępstwach gospodarczych
  • Instrumentów procesowo-kryminalistycznych wykorzystywanych w prowadzonych postępowaniach

 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych oraz pracowników instytucji państwowych pragnących pogłębić wiedzę z zakresu prawa karnego gospodarczego zidentyfikować sytuacje, w których dochodzi do nadużyć prawa w obszarze pracy operacyjnej, skutecznie i efektywnie gromadzić informacje przydatne do wykrywania i ścigania sprawców przestępstw gospodarczych

 

Kontakt:       Instytut Prawa Karnego WPiA UW

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

e-mail: ipk@wpia.uw.edu.p tel. 22 55 20 529 https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2018/programme/SP-PG/?from=field:PR

 

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów:

1. Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu

2. Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego

 

Koszt:             3 800 PLN (opłata jednorazowa)

4 000 PLN (opłata w 2 ratach)