Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK zaprasza na konferencje naukowe poświęcone orzecznictwu w sprawach podatkowych, podczas których dyskutujemy o najważniejszych orzeczeniach minionego roku.

 

Zapraszamy na konferencję

 

III TORUŃSKI

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO

dnia 9-10 marca 2018 r.

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu

ul. Bojarskiego 3

Toruń

Formuła konferencji polega na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej reprezentatywnych wyroków sądów i trybunałów dotyczących problematyki podatkowej zapadłych w roku 2017.

Program konferencji powstaje wraz z ukazywaniem się kolejnych ważnych wyroków. Staramy się, aby były to wyroki, które długo będą budziły nasze emocje i wpływały na kształt prawa podatkowego. Ostateczna lista omawianych wyroków będzie znana do ok. 10 lutego 2018 r. Program będzie zbliżony do programów konferencji w 2017 i 2016 r. (patrz: załączony program archiwalny)

Ponownie zaprosiliśmy do udziału bardzo zróżnicowane grono referentów (pracowników naukowych, sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych), którzy zapewnią wielostronną analizę stanu orzecznictwa.

Referat rozpoczynający konferencję na temat: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania a interpretacje ogólne i indywidualne przepisów prawa podatkowego – znaczenie objaśnień i ostrzeżeń podatkowych oraz opinii zabezpieczających, wygłosi Prezes Izby Finansowej NSA sędzia Jan Rudowski.

Formularz zgłoszeniowy

Liczymy na aktywny udział w dyskusjach w ramach konferencji i podczas kolacji na Starym Mieście w Toruniu.

 

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

Kierownik Konferencji

 

 

Ośrodek studiów Fiskalnych jest jednostka naukową Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przewodniczącym Komitetu Ekspertów OSF jest prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c., kierownikiem OSF – dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki prof. UMK.

 

więcej informacji o konferencji: https://www.law.umk.pl/osf/