Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić na XI Seminarium Warszawskie – coroczną konferencję Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat praw człowieka i standardów ich ochrony w systemie Rady Europy, która tym razem odbędzie się w dniu 24 listopada br. w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (ul. Wawelska 56, Warszawa).

Tegoroczne Seminarium będzie poświęcone prawu do godnego życia w świetle standardów międzynarodowych, w szczególności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Seminarium będzie okazją do dyskusji na takie tematy jak prawo do godnej pracy, prawo do godnej egzystencji, a w szczególności na kwestie ochrony praw seniorów czy wolność związkową. Ponadto przedstawione zostanie orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnoszące się do problematyki ochrony zdrowia czy zabezpieczenia społecznego. Szczegółowy program wydarzenia znajduje się w załączeniu.

Zainteresowanych udziałem uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego w terminie do 17 listopada br. na adres Seminarium.Warszawskie@msz.gov.pl lub faksem na nr 022 523 88 06. Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać pod numerem telefonu: 022 523 99 23.

 

Program

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Z wyrazami szacunku,

Justyna Chrzanowska

radca prawny

Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Departament ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

Telefon: +48 22 523 93 19

Faks: +48 22 523 88 06

www.msz.gov.pl

www.poland.gov.pl