Uchwała ORA w Płocku nr 53/2017 z dnia 19.10.2017r.