Szanowna Pani Dziekan,

Szanowny Panie Dziekanie,

 

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wraz z Amnesty International organizują szkolenie w formie warsztatu pt.: Ustawodawstwo i praktyki w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, a zagrożenia dla praw człowieka.

Warsztat odbędzie się 25 listopada 2017 roku (sobota) w sali konferencyjnej biura Naczelnej Rady Adwokackiej przy ul. Świętojerskiej 16 (lok. 33, I piętro) w Warszawie w godz. 11.30-15.30, będzie miał formę prezentacji i dyskusji.

W załączeniu, pozwalam sobie przesłać zaproszenie wraz z bliższymi informacjami dotyczące szkolenia. Warsztat przewidziany jest dla około 60 osób.

Zaproszenie

Zależy nam na udziale adwokatów oraz aplikantów adwokackich z całego kraju. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie zaproszenia wśród członków Izb Adwokackich w Polsce.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że termin nadsyłania zgłoszeń został zakreślony do 20 listopada br. wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem adresu korespondencyjnego i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, aplikant adwokacki),

celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów, zaświadczenia dla aplikantów adwokackich). Udział w warsztacie zapewnia adwokatom 3 punkty z zakresu doskonalenia zawodowego.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list przed upływem podanego terminu.

 

Z poważaniem,

Adw. Justyna Metelska

Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka

przy Naczelnej Radzie Adwokackiej