Szanowna Pani Dziekan,

Szanowny Panie Dziekanie,

 

w imieniu Przewodniczącej Komisji Praw Człowieka przy NRA, Pani adw. Justyny Metelskiej, w załączeniu uprzejmie przesyłam zaproszenie na konferencję organizowaną przez Komisję Praw Człowieka, pt.: „Międzynarodowe mechanizmy ochrony praworządności”, która odbędzie się 21 października 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

 

Zaproszenie

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 16.10., wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z adresem korespondencyjnym i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, certyfikaty dla pozostałych uczestników).

Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu.

Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 5 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list zgłoszeń przed upływem podanego terminu.

Z poważaniem,

Dorota Romanowska

Dział Osobowy

Naczelna Rada Adwokacka

ul. Świętojerska 16

00-202 Warszawa

Tel. 22 505 25 12

Fax 22 505 25 08