Uchwała Nr 47/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 20 września 2017r.