Serdecznie zapraszamy do udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego PUiR, które odbędzie się w Krakowie podczas wybranych weekendów w terminie od 15 września 2017 r. do 17 lutego 2018 r.

Celem szkolenia obejmującego 110 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 11 spotkań jest gruntowne omówienie teorii i zastosowania przepisów z zakresu postępowania upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczny wymiar szkolenia w oparciu o analizę kazusów oraz aktywny udział uczestników.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez najwyższej klasy ekspertów – współtwórców ustawy, członkowie Zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 

Organizatorem szkolenia jest Instytut Allerhanda.

Program

Szczegółowe informacje oraz harmonogram zajęć są dostępne na stronie: www.training.allerhand.pl

 

Łączę wyrazy szacunku

Kinga Zmysłowska
Koordynator ds. Rozwoju / Oficer Prasowy
zmyslowska@allerhand.pl | tel. +48 732 530 944

 

Instytut Allerhanda | Fundacja

Plac Sikorskiego 2/7  | 31-115 Kraków | Polska

www.allerhand.pl  | instytut@allerhand.pl

tel.: + 48 12 3414648  | fax: +48 12 4447341

NIP: 6762429176  | KRS: 0000364125 | REGON 121345308

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie