UNIWERSYTET  WARSZAWSKI

WYDZIAŁ  PRAWA  I  ADMINISTRACJI

INSTYTUT  PRAWA  KARNEGO

00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28          tel./fax (22)55.20.529/ 55.24.317

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI-ej już edycji Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedmioty realizowane w ramach studiów podzielone zostały na 7 bloków tematycznych:

  1. Zagadnienia wprowadzające – 24 h
  2. Prawokarna ochrona mienia, instytucji państwowych i samorządowych 14 h
  3. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego – 30 h
  4. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – 4 h
  5. Prawo karne skarbowe – 24 h
  6. Prawo antymonopolowe – 14 h
  7. Procesowo-kryminalistyczne aspekty przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu – 50 h

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów:

1. Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu

2. Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego

 

Koszt:             3 800 PLN (opłata jednorazowa)

4 000 PLN (opłata w 2 ratach)

Rekrutacja trwa !!!  

Szczególe informacje dostępne na stronie:

https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/catalogue/programme/SP-PG/?from=field&code=PR

lub w sekretariacie studiów:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Podyplomowego Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel. (+48 22) 55 20 529, fax. (+48 22) 55 24 317,  e-mail: ipk@wpia.uw.edu.pl

 

Sekretarz Studiów: mgr Magdalena Kaliściak; poniedziałek-piątek  9.00 – 16.00

Kierownik Studiów: Prof. dr hab. Ewa Gruza

dyżur: środa 10.00 – 11.00
tel. (+48 22) 55 24 309