Attached file:

zał.nr-1-zgłoszenie-indywidualne.doc