Attached file:

Załączniki-do-Regulaminu-Konkursu.docx