Attached file:

zał-nr-1-zgłoszenie-indywidualne.pdf