Attached file:

Konferencja-Międzynarodowa-Praktyczne-aspekty-rozporządzenia-Parlamentu-Europejskiego-i-Rady-UE-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-roku-dotyczące.pdf